This project is read-only.
1
Vote

Thay đổi thuộc tính đối tượng khách hàng

description

  1. Bỏ Xe đã mua
  2. Bỏ ngày mua
  3. Thêm CMND
  4. Bỏ tuổi
  5. Thêm vô tháng sinh
  6. Thêm vô năm sinh

comments